Máy cắt Plasma ống và thép hình Akyapak APM-T

Máy cắt Plasma ống và thép hình Akyapak APM-T

Máy cắt Plasma ống và thép hình APM-T
Máy lốc tôn thủy lực 4 trục - AHS

Máy lốc tôn thủy lực 4 trục - AHS

Máy lốc tôn thủy lực Akyapak 4 trục AHS
Máy lốc tôn thủy lực 3 trục - AHK

Máy lốc tôn thủy lực 3 trục - AHK

Máy lốc tôn thủy lực 3 trục Akyapak AHK
APK Máy uốn thép hình (công suất lớn)

APK Máy uốn thép hình (công suất lớn)

Máy uốn thép hình (công suất cao) APK
APK Máy uốn thép hình Akyapak (cỡ nhỏ)

APK Máy uốn thép hình Akyapak (cỡ nhỏ)

Máy uốn thép hình Akyapak (small size) APK
APK Máy uốn thép hình Akyapak (cỡ trung)

APK Máy uốn thép hình Akyapak (cỡ trung)

Máy uốn thép hình Akyapak (cỡ trung) APK
AHV Máy lốc tôn 3 trục Akyapak

AHV Máy lốc tôn 3 trục Akyapak

AHV Máy lốc tôn 3 trục Geometry Akyapak