Thiết bị gá mặt bích thủy lực SRH

Thiết bị gá mặt bích thủy lực SRH

Thiết bị gá mặt bích thủy lực SRH
Thiết bị gá ghép mặt bích SRP

Thiết bị gá ghép mặt bích SRP

Thiết bị gá ghép mặt bích SRP
Fit up Rotators Hệ thống nối ống thủy lực

Fit up Rotators Hệ thống nối ống thủy lực

Fit up Rotators Hệ thống nối ống thủy lực
Hệ thống hàn cần cột HCB – MCB – EHCB

Hệ thống hàn cần cột HCB – MCB – EHCB

Hệ thống hàn cần cột HCB – MCB – EHCB
Máy hàn dầm H Akyapak HBW

Máy hàn dầm H Akyapak HBW

Máy hàn dầm H Akyapak HBW
Gửi thông tin