SRH Thiết bị gá mặt bích thủy lực 

SRH Thiết bị gá mặt bích thủy lực 

SRH Thiết bị gá mặt bích thủy lực 
SRP Thiết bị gá ghép mặt bích

SRP Thiết bị gá ghép mặt bích

SRP Thiết bị gá ghép mặt bích
APM Máy cắt Plasma Oxy gas Akyapak

APM Máy cắt Plasma Oxy gas Akyapak

APM Máy cắt Plasma Oxy gas Akyapak
Máy khoan cắt CNC ADOP

Máy khoan cắt CNC ADOP

Máy khoan cắt CNC ADOP
Máy lốc tôn 3 trục Geometry-AHV

Máy lốc tôn 3 trục Geometry-AHV

Máy lốc tôn 3 trục Geometry-AHV
Máy uốn thép hình APK (heavy size)

Máy uốn thép hình APK (heavy size)

Máy uốn thép hình APK (heavy size)
Máy uốn thép hình APK (medium size)

Máy uốn thép hình APK (medium size)

Máy uốn thép hình APK (medium size)
Máy uốn thép hình APK (small size)

Máy uốn thép hình APK (small size)

Máy uốn thép hình APK (small size)
Máy lốc tôn thủy lực 3 trục Akyapak AHK

Máy lốc tôn thủy lực 3 trục Akyapak AHK

Máy lốc tôn thủy lực 3 trục Akyapak AHK
Máy lốc tôn thủy lực 4 trục Akyapak AHS

Máy lốc tôn thủy lực 4 trục Akyapak AHS

Máy lốc tôn thủy lực 4 trục Akyapak AHS